10261.htm       CIMSZO:        Auspitz SZEMELYNEV          Auspitz Adolf   SZOCIKK:     Auspitz, 1. Adolf, író és pedagógus, szül. Kántorjánosin 1836 febr. 24., megh. 1909 nov. 3. Tanulmányait a pozsonyi jesivában végezte, aztán tanítói oklevelet szerzett. Néhány esztendei tanítóskodás után Nagyváradon magániskolát nyitott és irodalommal is foglalkozott. Érdemeiért a koronás arany érdemkeresztet kapta.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 261 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.