10258.htm       CIMSZO:        Auerbach                                SZOCIKK:     "2. A. Naftali Herz, rabbi, «a hét község» egyikében, Boldogasszonyban (Frauenkirchen). Előkelő bécsi családból származott; nagyatyja a gazdag és jótékony A. Fischof, atyja A. Menachem pedig Korotschinban volt rabbi. Az 1670-i bécsi kiűzés következtében jutottak elébb Morvaországba, mert a törvény eltiltotta attól, hogy a magyarországi császári vidékeken telepedjenek le. Sírkőfelirata mint kiváló tudóst, jellemszilárd férfiút és kitűnő hitszónokot tünteti fel. Megh. 1737. (V. ö. Stein M., «Magyar Rabbik»)."                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 258 .cimszó a lexikon 70 . oldalán van.