10256.htm       CIMSZO:        Auer    SZEMELYNEV          Auer Pál          SZOCIKK:     """2. A. Pál, (alsóterényi)*, jogi író, szül. Budapesten 1885 okt. 3. A budapesti egyetemen tanult s az ügyvédi diploma megszerzése után hosszabb tanulmányutat tett Nyugat-Európában. A háború befejezése után jogi szakértője volt a békeszerződés által létesített határmegállapító bizottságnak. A. Pál írói név alatt a szépirodalom terén is működött és Benedek Marcellel együtt «Idegen költők» c. kötetet adott ki (1905). Jogi tanulmányai szaklapokban jelennek meg, önálló kötetei: Becsület és becsületsértés (1908); Népek Szövetsége (1918); Das Páriser Völkerbundabkommen (1920); The protection of national minorities (Internat. Law Association, London); A permanent International Court for Civil Matters (u. a.) Plebiscits and the Leage of Nations Covenant (u. a.); Munkatársa a Journal de Genéve-nek. A frankhamisitási perben a Banque de Francé képviselője volt."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 256 .cimszó a lexikon 69 . oldalán van.