10255.htm       CIMSZO:        Auer    SZEMELYNEV          Auer Lipót       SZOCIKK:     Auer 1. Lipót*, hegedűművész, szül. Veszprémben 1845. jún. 7. A magyar származású hegedűművészek közül A. futotta be eddig a legfényesebb karriert. A zseniális tehetségű hegedűs ma a pedagógusok és hegedűvirtuózok világszerte elismert nesztora. Amerikába szakadt tőlünk, de még ma is szívesen segíti a hozzáforduló fiatal magyar zenészeket. Zenei hajlamait korán észrevették. Pestre került és itt kezdte meg tanulmányait. Tudásszomját azonban nem elégítette ki az akkori Pest, amely abban az időben még nélkülözte a jó hegedűpedagógusokat. Bécsbe utazott, ahol Dont tanította hegedülni. Ragyogó pályafutása ott kezdődik, amikor Joachimhoz kerül, aki fényes jövőt jósol fiatal tanítványának. Első szerződése a düsseldorfi Operához köti (1864), amelynek hangversenymestere lesz. Két évvel később Hamburgba szerződik át. 1868-ban Oroszországba hívják és A. elfogadja a szerződési ajánlatot. Szentpétervárra költözik. A cári udvari Operaház szólistája, a pétervári Zeneakadémia tanára lesz. 1887—92-ig a császári zenekar dirigense. Nagyon megszeretik az udvarnál ezt a kiváló zenészt, aki eléri a megbecsülésnek legnagyobb fokát is: a cár elismerése jeléül belső titkos tanácsosnak nevezi ki. A világháború és a forradalom elűzte Oroszországból. Először Oslóba, majd Amerikába ment. 1918 óta állandóan New Yorkba tartózkodik és pedagógiával foglalkozik. Csak nagy ritkán, jótékonycélú előadásokon hegedül, vagy dirigál. Pedagógiai munkássága felbecsülhetetlen. Tanítványai közül rengeteg lett nagynevű művész. Kompozíciói közül a Transcriptions c. sorozat a legnevezetesebb. Pedagógiai írásai: My long life in Music (New York 1923), Violin Playing as I teach it (London 1921).                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 255 .cimszó a lexikon 69 . oldalán van.