10254.htm       CIMSZO:        Atya                            SZOCIKK:     """Atya, a család feje, átvitt értelemben a nemzetség feje is (l. Szülök). Az idők során tiszteletcím lett belőle és végül a legfőbb szentséget abban érte el, hogy Isten megjelölésére használják, teremtői hatalmának és az emberek hozzá való gyermeki viszonyának kifejezése gyanánt. A talmudi jog szerint a család keretében az elsőbbség az A.-t, nem az anyát illeti meg. 1. Testvéreknek csak azok a gyermekek számítanak, akik egy atyától származnak. Az egy anyától, de több apától származók sem a sógorházasság, sem az örökösödés tekintetében nem azok és nem egyenrangúak az egy apától származó gyermekekkel. 2. Jótékonyságra (családi támogatásra) előbb tarthatnak igényt az apai, mint az anyai rokonok. 3. Az A.-i részről való nagynénével való házasságot már a Tóra tiltja, az anyai nagynénével való házasság ellenben csak rabbinikus tilalom alá esik. 4. Papi tisztaság tekintetében szintén van különbség az egy apától és az egy anyától való testvérek között. A Bibliának az a törvénye, hogy testvér nem érintheti a testvér holttestét, nem terjed ki az egy anyától való féltestvérre. 5. A természetes A. korlátlanul gyakorolja A.-i jogait a gyermeke fölött, kivéve, ha azt Pogány nő, vagy rabszolganő szülte, mert ebben az esetben csakis az anya tekintendő szülőnek és minden jogot az gyakorol. 6. A pogány nőtől vagy rabszolganőtől született gyermeket, ha meghal, még meggyászolni sem kellett az apának. 7. Ha az A. kitér a zsidó vallásból (vagy a gyermek is), ezzel még nem esik el az öröklés jogától, mert a Talmudnak az a felfogása, hogy «ámbár             vetkezett (a kitéréssel), mégis zsidó». 8. Más vallású és rabszolga apának zsidó nőtől való gyermeke zsidó és nem tekinthető törvénytelennek még akkor sem, ha házasságon kívül született. 9. Elhalt fia után az A. örököl."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 254 .cimszó a lexikon 69 . oldalán van.