10250.htm       CIMSZO:        Átó borészó                            SZOCIKK:     Átó horészó, szefárd kiejtéssel Attá horeta «neked megmutattatott». Egy bibliai vers kezdete (Mózes V. é, 35). A vers ama bibliai citátumok élén áll, amelyeket a Tóra kiemelésénél mondanak. A szefárd liturgiában szabály, hogy a tórakiemelésnél mondott ima mindig A.-val kezdődik, a lengyel-német rítusban az A.-t csak Szimchasz Tóra-kor a Tórákkal való körmenet előtt szokták elmondani.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 250 .cimszó a lexikon 68 . oldalán van.