10247.htm       CIMSZO:        Atheismus                                SZOCIKK:     Atheismus, hitetlenség, tagadása annak, hogy egy isteni lény él és tevékenykedik ezen a világon. A bibliai ember számára Isten léte és hatalma olyan adottság, amely nem szorul különösebb bizonyításra, Az A. tehát a gondolkodás gyümölcse s mint ilyen nem elszigetelt jelenség, hanem csupán egy része annak a gondolatsornak, amely a világ berendezéséről kialakult. Az A. alapja a kételkedés a vallásos hit által magától értetődőnek feltételezett isteni kormányzás igazságosságában és ésszerűségében. Az istenségnek — ez az atheista okoskodása — az ember javára kellene munkálkodnia. Az a körülmény  tehát,hogy az ember többnyire szenved, Isten nemlétéről tesz tanúságot. Ez a nagyon átlátszó következtetés a materializmusból folyik, mely az anyagon kívül semmi mechanikus törvényszerűséget nem akar elismerni. De nem csak a kételkedés eredménye az A., hanem a szertelen élvhajhászásé is, amelynek számára a vallásos világszemlélet a korlátlan kiélés és élvezet akadálya volna. Ez a kései görög korszak filozófusának, Epikúrnak a tana, amellyel a talmudi és rabbinikus irodalom is behatóan foglalkozik. Hogy a bibliai ember érzésben milyen távol áll az A.-tól, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Biblia a hitetlenséget röviden esztelenségnek nevezi. Jób könyve pedig azt bizonyítja, hogy ha meg is győződünk az élet igazságtalanságáról, ez nem ok arra, hogy eltávolodjunk Istentől, ellenkezőleg, hittel és ragaszkodással ki kell harcolni, hogy igazságos ítéletét kiérdemeljük. Ahogyan nem zárt filozófiai, ugyanúgy nem vallási rendszer az A. Természetesen, vallásos színezetű mozgalommal azért lehet összefüggésben az A., amint azt a buddhizmus példája is mutatja.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 247 .cimszó a lexikon 67 . oldalán van.