10246.htm       CIMSZO:        Atbas                          SZOCIKK:     """Atbas (gardak, hac vapza). Titkos héber írás, amelynek módszere a betűk elcserélésén alapszik. Az elcserélés úgy történik, hogy a héber alfabet első betűje (a) helyett az utolsót (t), a második (b) helyett az utolsóelőttit (s) veszik és így tovább. A vox memoralis közepén olvasható a betű nem számít, az csak a kiejtés megkönnyítésére való. A módszer ősrégi és már Jeremiás könyvében Bábel és Kaszdim betűelcseréléssel van megnevezve (26, 25 és 51, 41), Ssch (Sésach) és Lvkkmj (Lév komáj) szavakban. A középkor pajtánjai, akik zsinagógai költeményeiket úgy írták, hogy az alfabétum sorrendje szerint az első verset a betűvel, a másodikat b-vel, a harmadikat g-vel kezdték meg, az A. módszerét néha a versek elején alkalmazták, tehát nem az alfabétum, hanem az A. sorrendjét követték. Az A. az ünnepek kiszámítására is szolgálhat. A számításnak a peszachból kell kiindulni, ez tehát az első ünnep és a-val jelezhető. Ha követjük az a-t, b-s, g-v, d-k stb. sorrendjét, akkor könnyen számíthatjuk ki, hogy a különböző ünnepek a hétnek mely napjára esnek. A kötőjellel összekapcsolt két betű közül az első peszach napját jelzi, az a az első, a b a második napot és így tovább. A második betű annak az ünnepnek kezdőbetűjét jelzi, amely a peszach után igazodik és a hétnek ugyanarra a napjára esik, mint a peszach első napja. Tehát amilyen napra esik peszach első (a) napja, ugyan olyan napra esik (t) tiso beov is; amilyen napra esik a peszach második (b) napja, olyanra esik (s) semini áceresz; a peszach harmadik (g) napjából következtetni lehet a (r) ros-hasono napjára, a negyedikből (d) a (k) keriasz hatóró-ra, vagyis Szimchasz Tórára, az ötödikből (h) a (c) jomkippura (com = böjt), a hatodikból (v) a (p) purimra, a hetedikből (z) az ajinra, tehát az ácereszre, ami a Sovuosz mellékneve."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 246 .cimszó a lexikon 67 . oldalán van.