10241.htm       CIMSZO:        Aszód  SZEMELYNEV          Aszód Juda      SZOCIKK:     """2. A. Juda, rabbi, szül. Aszódon a XVIII. század végén, megh. Dunaszerdahelyen 1866. Nikolsburgban tanult Benet Mordechaj rabbi (l. o.) híres jesiváján, ahol csakhamar ő maga is segített a tanításnál. 22 éves korában rabbidiplomát kapott és előbb Réthen, majd Szenicen, 1853 óta Dunaszerdahelyen működött, mint főrabbi. E minőségben híres és keresett jesivát tartott fenn haláláig. A rabbinikus tudományok majdnem minden ágával foglalkozó nagyon sok és értékes kéziratot hagyott hátra, de csupán responsumait adták ki Tsuvósz Mhrja c. alatt. Ez utóbbi kb. ezer kérdést és választ tartalmaz. A. kortársa volt a Kszav Szófernek (l. o.) és Hildesheimer Izráelnek (l. o.) s jóllehet, hogy Szófer orthodoxiáját képviselte, megértő volt a többi irányokkal szemben. Éles eszét, rendkívüli jámborságát és szívjóságát annyira becsülték, hogy már életében szentnek tartották és a keresztény lakosság is ilyennek tekintette. Egy törvényszéki tárgyaláson szakértőnek kérette be az elnök Nyitrára, de a kötelező esküt elengedte ezzel az indoklással: «Ennek a szent férfiúnak nem kell megesküdnie; egyetlen szava eskü jellegével bír.» V. ö. Stein M., «Magyar Rabbik» 1906."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 241 .cimszó a lexikon 66 . oldalán van.