10240.htm       CIMSZO:        Aszód  SZEMELYNEV          Aszód Áron Sámuel     SZOCIKK:     Aszód, 1. Áron Sámuel, dunaszerdahelyi rabbi, A. Juda (l. o.) rabbi fia, szül. Dunaszerdahelyen 1830., megh. u. o. 1905. Tanulmányait nagynevű atyjánál végezte. Már kora ifjúságában halachikus levelezésben állott a leghírnevesebb rabbikkal. A híres Sik Mózes responsumaiban a legtöbb feleletet hozzá intézte. Több évig Nikolsburgban tanult, majd 1859. Koltán lett rabbi, de atyja halála után 1866. az akkor híres dunaszerdahelyi hitközség őt hívta meg rabbijául. Kiadta atyja responsumait, melyeket jegyzetekkel látott el. 89 évig működött a legnagyobb tisztelettől övezve, anélkül, hogy a pártok küzdelmeiben részt vett volna. Utódául fiát, A. Mayert választották.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 240 .cimszó a lexikon 66 . oldalán van.