10230.htm       CIMSZO:        Asré                            SZOCIKK:     """Asré, a zsidó liturgia egyik legismertebb imája. Tulajdonképpen a 145. Zsoltárt tartalmazza, mely elé még a 84. Zsoltár 5. verse és a 144. zsoltár 15. verse járul. Mindkettő ásré szóval kezdődik, innen az elnevezés, azért hívják az egész zsoltárt ásrénak. Isten kegyelméről és gondviseléséről szól; nagy népszerűségét talán e nagyon szép mondásának köszöni: «Megnyitod kezedet és jóllakatsz minden élőt kegyelemmel». A zsoltár-versek kezdőbetűi a héber alfabetumot adják, a «nun» betű hiányzik. Az ásrét háromszor napjában mondjuk, nevezetesen: a sacharisz 2. részében (l. o.), a sacharisz tefilló-t, illetőleg ha tóraolvasás van, ezt követően, a minchó tefillót (l. o.) megelőzően. Jomkippurkor mind a minchónál, mind pedig a neilónál (l. o.) van ásré"""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 230 .cimszó a lexikon 63 . oldalán van.