10229.htm       CIMSZO:        Askenázi          SZEMELYNEV          Askenázi  Cevi SZOCIKK:     Askenázi  Cevi,   budai  rabbi, szül. Morvaországban 1660. megh. Lembergben 1718 máj.  2.  Fia volt A. Jakabnak,  aki  a budai rabbiszékben Kohen Efraim (l. o.) utóda és veje volt. A.-t a zsidó irodalom Chacham Cevi néven ismeri, a történelem pedig, mint Sabbattai Cevi-nek, az álmessiásnak elítélőjét, jóllehet atyja Sabbattai Cevinek vakbuzgó követője volt. A. atyjától, nagybátyjától, majd Szalonikiben tanult Kubo Éliás rabbi vezetése mellett. Onnan visszatért Budára, ahol gazdagon nősülvén, gondtalanul élhetett tanulmányainak. Életének új fordulatot adott Buda ostroma (1686), amikor A. anyja es nővére a romok alatt lelte halálát.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 229 .cimszó a lexikon 63 . oldalán van.