10226.htm       CIMSZO:        Aser nószan laszechvi bino                              SZOCIKK:     Aser nószan laszachvi bino, sz. k.-sel: aser natan laszechvi binah = aki adtál értelmet a kakasnak, hogy a nappalt megkülönböztethesse az éjszakától. A reggeli liturgia tizenöt benedikciójának bevezető áldása. Az utolsóig (hamaavir sénó meénoj = ki elhárítod az álmot szemeimtől) a gáonok korában került a liturgiába. A Talmud korában még nem egységes és különböző részeit alkalmi imádságul mondták, (b. Talmud Beráchot 60, b.) Később valamennyit összefoglalták és még meg is toldották olyan benedikciókkal, amelyeket a Talmud nem említ meg. Maimonides Halackot Tefilla c. művében (7. 7—9) ellenzi az összefoglalást és a toldást is, de a később élt kodifikátorok a liturgiába való felvétele mellett döntöttek. A sevillai, avignoni, római és német rítus sokáig a magbia séfólim (aki felmagasztalja a megalázottakat) tartalmú benedikciót is szentesítette és a régebbi német sziddurokban még megtalálható, de rabbi Petachja szorgalmazására végleg kihagyták.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 226 .cimszó a lexikon 62 . oldalán van.