10225.htm       CIMSZO:        Aschner           SZEMELYNEV          Aschner Lipót  SZOCIKK:     Aschner Lipót, iparvállalati vezérigazgató, szül. Assakörtön (Nyitra vm.) 1872 jan. 27. Tanulmányai végeztével hivatalnok lett. 1921-ben kinevezték az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság vezérigazgatójává. Közgazdasági téren szerzett érdemei elismeréséül kormánytanácsossá nevezték ki. Újpesti F. C. elnöke.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 225 .cimszó a lexikon 62 . oldalán van.