10215.htm       CIMSZO:        Arévusz                                   SZOCIKK:     """Arévusz szefárd kiejtéssel Arevut, a zsidó törvények szerinti szolidaritás. A magánjogból ismeretes kezesség mellett a zsidójog egy kölcsönös, vallási törvényeken alapuló felelősséget is ismer, amelyre már a Midras is utal: «Kol Jiszroel aré-vim ze bóze», az összes zsidók szolidárisak egymással. A család, amelyet legidősebb tagja képvisel, kezeskedik hozzátartozói adósságaiért. Az egész törzs is erkölcsileg és anyagilag kezes és mint ilyen polgári és büntetőjogi egységet alkot. Magának a szináji törvényadásnak az aktusát is áthatja a kezesség gondolata. Isten úgy jelenik meg, mint az Úr, akinek törvényeiért tisztelet jár s ezzel a tisztelettel Izrael fiai egyetemlegesen adósak Istennel szemben. Ilyen értelemben az a kifejezés, hogy «az összes zsidók szolidárisak egymással», nem más, mint a kezesség jogi tételének kiszélesítése a vallás és a nemzet irányában. Az ilyen morális kezességnek messzemenő kihatása van, amint azt a felderítetlen gyilkosságról szóló törvénynél látjuk. (Mózes V. 21, 1.) A városban, ahol olyan gyilkosság történt, melynek tettesét nem nyomozták ki, a közösség véneinek áldozatot kellett bemutatni és ünnepélyes nyilatkozatot tenni, hogy nem ők ontották ki a meggyilkolt vérét. A minden egyénre kiható kezesség még pregnánsabb példáját láthatjuk a lopásnál, amelyért egész Izrael felelősségre vonható, mindaddig, míg a lopásért járó halálbüntetést a tettesen végre nem hajtják. Egyes talmudtudósok odáig mennek, hogy a morális szolidaritást úgy értelmezik, mintha az egyben jogi felelősség is     volna. A «Kol Jiszroel aruvim ze bóze» kifejezést sűrűn idézik, hogy felkeltsék a zsidó szolidaritást a szenvedő zsidó tömegekkel szemben. Ezt a kifejezést használja az Alliance Israelite Universelle tevékenységének mottójául. Ma a zsidó községpolitika számos vonatkozásában jut kifejezésre a kezesség gondolata. A keleti országokban, különösen az orosz zsidó centrumokban szintén eleven életet élt az A. gondolata, újabban a nyugati országokban is lábra kapott, mint a szeparációs     mozgalmak reakciója. Palesztinában az A. és az egységtörekvések legkiválóbb reprezentánsa Kook főrabbi. A mizrachi cionista mozgalomnak is az A. az alapgondolata."""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 215 .cimszó a lexikon 61 . oldalán van.