10213.htm       CIMSZO:        Arboó sómrim                         SZOCIKK:     """Arboó sómrim (h.). Négy őrző ; héber kifejezés jogi fogalmat jelöl. A zsidó jog négyféle megbízott személyt különböztet meg: 1. Sómér chinom, a fizetetlen megbízott, aki a reábízott javakat fizetség nélkül, önzetlenül kezeli. 2. Sómér szóchór, a fizetett megbízott, ki a tulajdont teljes felelősség mellett kezeli. 3. Sóél, kölcsönvevő, aki az önálló haszonélvezet jogával reábízott javakat   kapja     bizonyos időre, anélkül, hogy azért felelősséggel tartoznék. 4. Sóchér, bérlő, aki haszonélvezetre kap bizonyos javakat, ezért azonban előre meghatározott  összeget köteles fizetni  a tulajdonosnak."""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 213 .cimszó a lexikon 61 . oldalán van.