10209.htm       CIMSZO:        Arba amosz                             SZOCIKK:     Arba amosz. «Négy rőf», ősi mértékegység, amelynek sok tekintetben nagy jelentősége van a zsidó jogban. A talált tárgyhoz csak úgy formálhat kizárólagos jogot a megtaláló, ha négy rőfnyi körzetben nincs senki kívüle. A szomszédjogban ház vagy fal építésénél, fák és szőlővenyige ültetésénél meg kell tartani a szomszéd területétől elválasztó négy rőfnyi távolságot. A vallási törvények szerint, aki reggel ágyából felkel, négy rőfnél hosszabb utat csak mosakodás után tehet meg. Szerepe van még az A. a.-nak a szombati munkatilalomnál, a szukkosz-i sátor felállításánál, temetési szertartásnál stb. A hagyomány szerint, aki Palesztina földjén négy rőfnyi területen végiglép, annak túlvilági boldogsága biztosítva lesz.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 209 .cimszó a lexikon 60 . oldalán van.