10204.htm       CIMSZO:        Arányi  SZEMELYNEV          Arányi Miksa   SZOCIKK:     """. A. Miksa, író, szül Trencsénben, 1858 máj. 13. Szülővárosában tanult, majd a budapesti egyetemen jogot végzett. 1882-ben a közoktatásügyi minisztérium megbízása folytán Párisba ment, ahol államköltségen két évig tartózkodott, de egyszersmind munkatársa lett a Pesti Naplónak. Visszatérve, 1884. a Gazette de Hongrie-t szerkesztette 1887-ig, majd a rajztanárképző főiskola francia tanára lett. Később Párisba költözött, ahonnan Az Ujság-ba ír cikkeket. Számos magyar írót fordított franciára, nemzetgazdaságtani és szépirodalmi vonatkozásuakat egyaránt. Előbbiek György Endre és Gaál Jenő közgazdászok művei. Ezenkívül: Eloges de Lukács, Mignet et Thiers (Trefort után 1886); Le petit agneau (Bérczik után 1885). Párisból írt cikkei egy részét Párisi levelek és tanulmányok címen adta ki (1908)."""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 204 .cimszó a lexikon 60 . oldalán van.