10201.htm       CIMSZO:        Arányi  SZEMELYNEV          Arányi Ignác    SZOCIKK:     A. Ignác, királyi tanácsos, szül. Szatmáron 1868 dec. 16. Kitanulta a vasszakmát s fiatalon kereskedelmi utazó lett. Sokáig volt fővárosi bizottsági tag. Évekig elnöke volt a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének s jelenleg is alelnöke a Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesületének. A felekezeti életben is tevékeny részt vesz. Sokáig volt a Pesti Izr. Hitközség helyettes pénzügyi elöljárója, most templomi elöljáró. Alelnöke a Szeretetháznak és elöljárója a Chevra Kadisának, melynek újjáépítésén eredményesen működött közre. 1916-ban közéleti munkálkodásának elismeréséül királyi tanácsossá nevezték ki.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 201 .cimszó a lexikon 59 . oldalán van.