10199.htm       CIMSZO:        Aranyi  SZEMELYNEV          Aranyi Lipót     SZOCIKK:     Aranyi Lipót*, újságíró, szül. Miskolczon 1855 szept. 20. U. o. lett a «Miskolcz» c. lap szerkesztője, majd a Borsod-Miskolczi Közlöny hetilapot szerkesztette és a fővárosi lapok munkatársa lett. Cikkei főleg Az Újságban jelennek meg.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 199 .cimszó a lexikon 59 . oldalán van.