10195.htm       CIMSZO:        Acuincumi sírkőlelet                             SZOCIKK:     Aquincumi sírkőlelet. A honfoglalás előtti Pannónia zsidó életének értékes emléke az a sírkő, amelyet gyászoló zsidó szülők állítottak fel Aquincumban korán elköltözött fiuk emlékére. Ez a sírkő, amely rávilágít a diaszpóra első századainak zsidóságára, különösen családi életének bensőségére, a Szapáry grófok birtokába került, akik azt az irsai kastély kápolnájában őrzik.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 195 .cimszó a lexikon 57 . oldalán van.