10190.htm       CIMSZO:        Apostag                                  SZOCIKK:     Apostag, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 2666 lak. A hitközség már a XVII. sz.-ban fennállhatott, ezt tanúsítják a temetőjében korhadó sírkövek feliratai, melyek 1650-ből valók. Az első zsidócsaládok Cseh- és Morvaországból és Ausztriából vándoroltak be. A hitközség fejlődésének csúcspontját a múlt század első felében érte el, amikor 176 adófizető tagja volt. 1820. nagy tűzvész pusztított a községben, melynek a zsidótemplom és a paplak is áldozatául esett. 1822-ben építette fel a hitközség új és ma is meglevő templomát. A hitközség első rabbija Kohn Mózes József volt, aki 1772. a Chevra Kadisát létesítette és 1818. bekövetkezett haláláig, 50 éven át működött. 1823-ban létesítette a hitközség iskoláját, mely 1905. megszűnt. Azóta a hitoktatást a hitközség mindenkori kántora végzi. Régebben híres jesivája volt, amely azonban már megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Hetényi Ferdinánd elnöklete alatt áll és a Nőegylet, melynek Weisz Sámuelné az elnöke. A hitközség társadalmi téren szerepet játszó tagjai: Radó Sámuel máv. főfelügyelő, Weisz Gyula máv. felügyelő, Schönfeld Mór A. község pénztárnoka és Hetényi Mór A. község közgyámja. A hitközségnek értékes s múltjára vonatkozólag becses adatokat tartalmazó levéltára van. Anyakönyvi területéhez Dunaegyháza tartozik. Lélekszáma 117, családok száma 51, adót 44-en fizetnek. Foglalkozás szerint 20 gazdálkodó, 10 kereskedő, 1 orvos, 1 magántisztviselő, 6 iparos és 4 magánzó. A hitközség 26 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 7-en estek el. A mai vezetőség: Schönfeld Jenő elnök, Weisz Dezső pénztárnok, Hirschl Vilmos és Basch Dezső gondnokok, Lax Sámuel jegyző, Hetényi Ferdinánd, Halbrohr Imre és Kertész Ármin elnökségi-, Weisz Manó, Hetényi Dénes és Fleischer József választmányi tagok. A hitközség kántora Gyémánt Izidor.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 190 .cimszó a lexikon 53 . oldalán van.