10187.htm       CIMSZO:        Apokriphák                             SZOCIKK:     """Apokriphák görög szó, jelentése: elrejtett és azt a 14 iratot értik alatta, melyek nem a héber Bibliába, hanem az ú. n. Septuagintába vannak felvéve. Az A.-at a Talmud szefórim chicónimnak nevezi, kizárt (t. i. a, Bibliából kizárt] könyveknek. A kizárásnak az volt az oka, hogy ezek az iratok a Kr. előtti V. századnál később keletkeztek. Az A. tartalmuk szerint a Bibliához és az Új Testamentumhoz kapcsolódnak, általában azonban az előbbieket értik az A. alatt. Az A. több részre oszthatók. 1. A bibliai könyvek kiegészítői: függelékek Ezra, Eszter és Dániel könyvéhez, Manasse imája; 2. történelmi A.: a Makkabeusok három könyve, Tobit, Judit; profetikus A.: Baruch, Jeremiás levele; didaktikus költői A.: Salamon bölcsessége, Szirach. Az A. eredetileg héber, vagy arám, részben görög nyelven íródtak. A polgári időszámítást közvetlen megelőző s az azt követő századokban keletkeztek az A., melyeket a templomatyák a kánoni iratokkal csaknem egyenrangúaknak tartottak. A zsidóságra nézve közülük főleg a Szirachnak van vallási és a Makkabeus könyveknek történelmi értéke, általában azonban az egykorú zsidóság vallási mellékáramlatainak megismerése szempontjából nagy fontosságú forrásmunkák."""                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 187 .cimszó a lexikon 52 . oldalán van.