10185.htm       CIMSZO:        Apokalypsis                            SZOCIKK:     Apokalypsis (gör. a. m. föltárás), a Bibliában olyan irodalmi műfaj, mely a titokzatos jövendőt tárja fel, legtöbbször a múlt eseményeinek burkolt ecsetelésében. Rendszerint világrendítő katasztrófák nyomán az üdv idejének elérkezését helyezi kilátásba, amikor a gonoszok lakolnak, a jámborok pedig megkapják jutalmukat. Több fejlődési fokon ment keresztül ez az irodalmi irány, míg eljutott Dániel könyvében klasszikus alakjához, amely a 4-féle anyagból felépített szobor összeomlásában a négy egymást felváltó világbirodalmak összeomlását jövendöli. A személyek természetesen álarcban jelennek meg, Belsacár p. o. nem más mint Antiochus Epiphanes. Amikor a prófécia elnémult, ugyanaz a vallásos szellem más szelepeken át jutott megnyilatkozásra. Amit a jelen embereire nem mondhatott, elmondotta azt a múlt embereiről, nem történeti formában, hanem egy előző korban élt nagynak jóslata alakjában és e szavakon keresztül szűrte le a történetbölcseleti igazságokat, hogy Isten a megrázkódtatásokon keresztül vezet el a béke nyugalmához. A világirodalomnak ezek az első történetbölcseleti művei. A Biblia utáni kor számos ily A.-t hagyott ránk a pseudoepigrafikus könyvekben. Ezek mindannyian bibliai alakhoz fűződő legendák vagy azokra visszavezetett iratok, amelyek végrendeletek alakjába burkolva írnak a világ válságáról. Ilyenek: Henoch, Mózes mennybemenetele, Ezra IV. k, Báruch A.-e, Ádám és Éva élete. Sibyllák K.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 185 .cimszó a lexikon 52 . oldalán van.