10180.htm       CIMSZO:        Antropomorphizmus                            SZOCIKK:     """Anthropomorphizmus (emberhez hasonlóság) a bibliai nyelvhasználatban Istenre vonatkozó jelzők és állítások, testi és érzéki életből való képek alakjában pl. Isten szeme, keze, leszállása stb. Ha e kitételek a lelki életből való képek, akkor anthropathizmusnak mondjuk (pl. Isten bosszankodása, megbánása, könyörülete).         A Biblia írói természetesnek találták e nyelvhasználatot, mivel az emberi nyelv teljesen adaequat szavakat sohasem alkothat a magábanálló istenségre. A későbbi irodalom azonban szükségesnek találja ezeket kimagyarázni. Így már az Onkelos Targuma, mely pedig a lehető leghívebb arám fordítása a Tórának, állandóan körülírással, átszellemítő kifejezésekkel helyettesíti az A.-okát. Majmuni bölcseleti munkájában is szükségesnek tartja félreértésektől megóvni a bibliai elgondolások tisztaságát. Irodalom, Maybaum, Die Anthropomorphien u. Antropopatien bei Onkelos (Breslau 1870) ; M. Ginsburger, Die Anthropomorphismen in den Targumim (Zeitschr. f. protestant. Theologie 1891); Geiger, Urschrift (Breslau 1857)"""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 180 .cimszó a lexikon 51 . oldalán van.