10163.htm       CIMSZO:        Antal    SZEMELYNEV          Antal Sándor    SZOCIKK:     """ A. Sándor, író és hírlapíró, szül. Nagyváradon 1882. Már fiatalkorában hírlapíró lett, több nagyváradi újságnak volt munkatársa, de ugyanakkor már budapesti lapokba is dolgozott. Egy ideig a Nagyváradi Napló szerkesztője volt. Nagy propagáló buzgalommal szegődött a huszadik század eleji modern magyar irodalom szolgálatába. Ő állította össze a Holnap modern lírai antológiának (Ady, Babits, Juhász Gyula stb.) 1908. Nagyváradon megjelent első kötetét, amelyhez programszerű harcias előszót is írt. Több ízben járt a skandináv országokban, amelyeknek nagy írói közül többeket lefordított magyarra. 1923 óta Pozsonyban lapszerkesztő. Elbeszélő művei, amelyekben erős szociális érzék és a lélekelemzés mélyreható tehetsége nyilvánul meg, a következők: A trondhejmi herceg kíséretében; Jörru története; A csodálatos szemű katona; A munkás fia; Akik ma élnek; Ünnep lesz holnap; Lavina Péter. A színpadon is megpróbálkozott A mester című egyfelvonásos színművével. Nemcsak mint író, hanem mint szobrász is figyelemreméltó tehetségről tett tanúságot. Legutóbb megjelentek (1924.) Garabonciás ének c. összegyűjtött versei, amelyekben mélységes és őszinte líra szólal meg."""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 163 .cimszó a lexikon 38 . oldalán van.