10150.htm       CIMSZO:        Amigo                         SZOCIKK:     """Amigo Meir, filantróp, szül. Konstantinápolyban a XVIII. század elején, megh. Temesváron. Más szefárd zsidókkal Törökországból vándorolt be, miután letelepülésüket az 1718. passarovitzi béke megengedte. A Bécsben élő nagytekintélyű marannus, Don Diego de Aguilar kineveztette A.-t a dohánymonopólium főfelügyelőjének Temesvárra, ahol a monarchia legjelentékenyebb szefárd községe volt Bécs után; templomot azonban A. emeltetett királyi engedéllyel. Ez a szefárd templom máig megvan. A.-t bőkezűségéért a szefárdok «rey chico»-nak, kiskirálynak nevezték. Közben az történt, hogy A. protektora, Aguilar nyíltan visszatért a zsidó vallásra Bécsben, amiért a madridi püspök annyira felbőszült, hogy rávette Mária Teréziát a zsidók Bécsből való kiűzésére 1748-ban. Azonban ez nem valósulhatott meg, mert Aguilar A. közvetítésével rábírta a török nagyvezér bizalmi emberét, a szintén szefárd Jehuda Baruchot, hogy ebben az esetben hasonlóan járjon el a Törökországban élő osztrák alattvalókkal szemben. Maga Aguilar Londonba ment, azonban A. továbbra is Temesváron maradt, mint az ottani szefárd zsidóság legtekintélyesebb embere. Fia, A. József és testvére, A. Jehuda, valamint ez utóbbinak fiai, A. Isaac és Menáchem szintén jelentékeny tagjai voltak a temesvári szefárd hitközségnek, melyet magas korban bekövetkezett halálukig vezettek. Midőn az 1791-iki osztrák-török békekötés alkalmával a törökök a belgrádi szefárd zsidóságot kiűzték, ezek Temesvárra menekültek s a két Amigo testvér, A. unokaöccsei szervezték a segélyezést, melyben vezető részük volt."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 150 .cimszó a lexikon 34 . oldalán van.