10149.htm       CIMSZO:        Am-hoórec                              SZOCIKK:     Am-hoórec, (h.) szószerint «a föld népe». Bibliai kifejezés a királyokkal és a magas rangú hivatalnokokkal szemben a köznép megjelölésére. Lassan az A. kifejezés elvesztette ezt a kollektív értelmezését s egyes olyan személyekre vonatkoztatták, akik meglehetősen laza viszonyban állottak a vallási előírásokkal és tanokkal. Általánosságban tehát azt az embert nevezték A.-nek, aki a vallás gyakorlatában tájékozatlan volt, az előírásokat nem tartotta magára nézve kötelezőknek s gyümölcsei után a tizedet (maaszér) nem szolgáltatta be pontosan a levitáknak. Természetesen ez csupán általános meghatározás, mert az A. fogalmának tisztázására a legkülönbözőbb definíciók szolgálnak. Egy néhány a definíciók közül: A. az, aki nem tisztán fogyasztja el mindennapi eledelét (R. Méir véleménye), aki nem pontosan mondja reggel és este a Sémá-t (R. Eliezer), aki nem vesz fel tefilint, (azaz imaszíjakat, R. Josua), aki a «szemlélőszálakat» (cicisz) nem viseli ruházatán (Ben Azáj), akinek ajtaján nincs mezuza (R. Natan), akinek gyermekei vannak s azokat nem neveli a Tóra ismeretére (R. Natan ben József), stb. Az Atyák mondásai (Pirké óvosz) szerint egy  A. nem lehet jámbor ember. Hogy az A. naiv jámborságát mégis megbecsülték és értékelték, az kitűnik a Sir hasirim egyik mondatából:  «Miként a dió belét a kemény héj óvja meg a pusztulástól, úgy őrzik az A.-ek is a Tóra szavait». A későbbi fejlődés során, különösen  népies szóhasználatban A. alatt «műveletlen»-t, tanulatlant, főképpen vallástudományban járatlan parlagi embert értettek és az A. kifejezés ezt a jelentését a mai napig megtartotta. A. deorájszo. A közönséges A.-nál is tudatlanabb. Olyan ember, aki annyira tudatlan, hogy még a Tórát sem ismeri.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 149 .cimszó a lexikon 33 . oldalán van.