10148.htm       CIMSZO:        Ámen                          SZOCIKK:     Ámen a művelt világ minden nyelvébe átment bibliai héber szó, mely körülbelül a mai «helyeslés»-t jelentette. A nép a papok átkára vagy áldására Á.-t mondott, hogy ezzel azt magáévá tegye (Móz. V. 27.) A Zsoltárban is a költő, illetve imádkozó felhívására ezzel a felelettel találkozunk. Az Új Testamentumban Jézus már a  mondat elején használja (Ámen mondom nektek), ami körülbelül a ma használt «becsületszavamra» vagy «hitemre» kitételnek felel meg.                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 148 .cimszó a lexikon 33 . oldalán van.