10144.htm       CIMSZO:        Altruizmus                               SZOCIKK:     """Altruizmus. Comte francia filozófus nyelvhasználatában és azóta általánosan elterjedt kifejezés az önzetlen cselekedetek megjelölésére, amelyeknek célja kizárólag a mások boldogságának előmozdítása a saját érdekre való tekintet nélkül. Az A. az egoizmus ellentétes fogalma. Az A.-nak nincs külön megjelölése a héberben, sőt a zsidó etikában sem, de ennek mélyenjáró oka az, hogy a judaizmus etikája a saját személy és a mások közötti antitézist elkerülte, míg más etikai rendszereknél éppen ez van kiemelve s ezek a többi etikai rendszerek a boldogságot, mint summum bonumot végcélul tűzik ki, akár A.-ról, akár egoizmusról van szó. Valamennyi etikában, a hedonizmuséban éppen úgy, mint a buddhizmuséban az egoizmus és A. kiegyenlítése a cél s ehhez képest egyidejűleg egoisztikusak és altruisztikusak. A két fogalom szembeállítását a judaizmus kerülte, mert szerinte az erkölcsi élet alapja nem a boldogság keresése, hanem szolgálatok teljesítése; erő, hatalom, vagyon, tudás valamennyien ezt a célt szolgálják s minél tehetősebb szellemben és vagyonban él az ember, annál inkább kell, hogy éljen benne  az erkölcsi tökéletesbülés vágya s annál inkább kell mások és a  köz érdekeit szolgálni; a gyengét és kevésbé  tehetőset segíteni, hogy az összesség erejét ezáltal is növelje. Ez a «közösség szolgálata» magasabb koncepció s eliminálja az egoizmus és A. közti  ellentétet. Az «én» és a «más» a judaizmus világnézetében kiegyenlítődik, mint azt legszebben Hillel fejezte ki: «Ha nem magam, vajon ki  más? Ha csupán magamért létezem, mi vagyok én? Ha nem most, vajon mikor?» Nem a mindenről való lemondás és önsanyargatás, sem a mások rovására való érvényesülés, hanem a kölcsönös segítés a judaizmus etikájának vezető elve s ezt fejezi ki a mózesi könyv, hangsúlyozván: «Szeresd felebarátodat, mint magadat.»  L. Szeretet, Felebaráti szeretet, Aranyszabály,  Etika, Judaizmus."""                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 144 .cimszó a lexikon 33 . oldalán van.