10142.htm       CIMSZO:        Altmann           SZEMELYNEV          Altmann Juda  SZOCIKK:     Altmann Juda, mezőcsáti rabbi, szül. Nyírbalkányon (Szabolcs megye) 1859., megh. Csáton 1923.1882 óta apósának, a csáti rabbinak jesiváját vezette, valamint a beérkezett vallási kérdések nagy részére ő válaszolt. Ezek a responsumok az ő neve alatt bekerültek apósának Netu Szorék c. művébe. 1894-1895. apósa megvált a rabbiszéktől és őt választották meg helyébe. Hátrahagyott művei: Meér Jehuda, halachikus döntvények, Zerá Jehuda, glosszák a talmudhoz, Jam sel Jehuda, homiletikus biblia magyarázatok.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 142 .cimszó a lexikon 33 . oldalán van.