10138.htm       CIMSZO:        Altai     SZEMELYNEV          Altai Rezső      SZOCIKK:     """Altai, 1. Rezső, tanár, író, szül. Kassán 1873 máj. 3. Atyja Gyulafehérváron volt tanító. Polgári iskolai tanári képesítést nyert s a fővárosnál működik. Szépirodalmi cikkei nagyszámmal jelentek meg a Géniuszban, Ország-Világban, Izr. Tanügyi Értesítőben stb. folyóiratokban és lapokban. Számos német nyelvű tankönyvet és olvasókönyvet, ezenkívül német nyelvű magyar nyelvtanokat irt és több szótár szerzője. Egyéb művei: Pedagógiai tanulmányok (1905); Helyes magyarság (1918)."""                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 138 .cimszó a lexikon 32 . oldalán van.