10135.htm       CIMSZO:        Alpári   SZEMELYNEV          Alpári Gyula     SZOCIKK:     Alpári Gyula, hírlapíró, szül. Dunaföldvárott 1882. Teológiai pályára akart lépni és eleinte a rabbiság elnyerésére törekedett, de csakhamar félbeszakította tanulmányait és hírlapíró lett. A szociáldemokrata párthoz csatlakozott, amelynek szélső balszárnyán foglalt helyet. Sok cikke jelent meg magyarországi és külföldi szocialista lapokban. A magyarországi proletárdiktatúra idején Kun Béla meghitt bizalmasa volt és mint külügyi népbiztoshelyettes kevés hozzáértéssel ő intézte a kommunista kormánynak a külföldi államokkal való politikai érintkezését. A diktatúra bukása után Oroszországba ment.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 135 .cimszó a lexikon 32 . oldalán van.