10132.htm       CIMSZO:        Alőr                             SZOCIKK:     Alőr (Orisor R.), kisk. Szolnok-Doboka vm. 644 lak., ebből 103 zsidó. Adataink szerint már a XVIII. sz.-ban is laktak itt zsidók. A legrégibb sírkő 1807-ből való, de ugyanazon évben már templomot is avatnak. Itt van eltemetve Helfy Ignác anyja Sase, Aser Zelig felesége 1849. A községi pinkász (évkönyv) szerint a templomülések eladását jóváhagyta Paneth Ezékiel erdélyi orsz. főrabbi 1824., aki még 6 ízben eszközölt bejegyzéseket, az ülések használati joga körül támadt vitákban hozván döntést. Az ugyancsak meglevő Chevra-könyvben az első bejegyzés 1835. szintén Paneth Ezékieltől való. A község egyetlen rabbija volt az orsz. főrabbi fia: Paneth Mendel 1853 — 1862, aki innen Désre került. Régebben 40-50 család lakott itt, ma mintegy 20.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 132 .cimszó a lexikon 31 . oldalán van.