10130.htm       CIMSZO:        Almemor                                 SZOCIKK:     """Almemor, centrálisán elhelyezett, körülkerített és néhol kupolával fedett emelvény a zsinagógában, amely eredetileg kizáróan a Tóra-felolvasás céljaira szolgált. Rendeltetése a liturgia fejlődése során kibővült és orthodox zsinagógákban ma már több fontosabb istentiszteleti aktust is itt végeznek. A Lecho dódi-val itt köszönti az előimádkozó a szombatot. Az A.-on végzett szolgálatok közé tartozik még a hazkara (l. o. requiem), az újhold bejelentése, az uralkodóért, kormányzatért és másokért elmondott könyörgés purimkor a megillah (l. o.) felolvasása és szimchasz tóra (l. o.). napján az ünnepi himnuszok eléneklése is. Héberül bimó-nak hívják az A.-t a vulgáris nyelvhasználat melemmer-nek mondja. Exponált elhelyezése a Tóra-felolvasással függ össze, amely az őskori zsinagógák istentiszteletének legfontosabb része volt. Minthogy nagy súlyt vetettek arra, hogy az egész gyülekezet hallgathassa meg a felolvasott szidrát, elrendelték, hogy a bima a zsinagóga központjában álljon. Emelvényszerűen megmagasított helyzete és lépcsőzetes kiépítése még a Talmud előtti időkből származik. Hogy az A.-ra vezető lépcsőt száma hatnál több nem lehet, az már rabbinikus tradíció. A lépcsők alkalmazása azt bizonyítja, hogy nem oltárnak képzelték el az A.-t és nem oltár helyett építették azelőtt, mert a szentély oltárait lépcső nélkül építették. Oltárt egyáltalán másutt, mint a jeruzsálemi Szentélyben, nem állíthattak fel és az a lábra kapott szokás, hogy a haladó zsidók oltárnak mondják az A.-t, merőben helytelen és sem nyelvi, sem történelmi szempontokkal nem indokolható. Rendeltetése a tradícióban gyökerezik, de arra vonatkozóan, hogy milyen anyag használható az A. felépítéséhez, nem hagyott vissza korlátozó intézkedéseket a rabbinikus törvényhozás. Szabadon fejlődhetett a formája is és így van kőből, vagy fából épített A., kupolával fedett, vagy fedetlen. Egyforma karaktere csak abban jut kifejezésre, hogy emelkedett és a kerítés révén zárt egységet alkot a zsinagóga hajójában. Legfontosabb alkotórésze az asztal (sulchan), amely a Tóra elhelyezésére szolgál a felolvasások alatt. Centrális elhelyezése askenáz tradíció, a szefárdok a keleti oldalon helyezik el, szorosan a fal előtt. A haladó hitközségek az ősi szokástól eltérően a frigy szekrény tövében helyezik el. Természetesen Magyarországon is."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 130 .cimszó a lexikon 29 . oldalán van.