10129.htm       CIMSZO:        Almási  SZEMELYNEV          Almási Antal    SZOCIKK:     """Almási Antal*, kúriai bíró, jogtudományi író, szül. Galgócon 1873. Eleinte rabbinak készült és csakhamar jogásznak ment. Tanulmányait a budapesti, berlini, heidelbergi, lipcsei, kiéli és strassburgi egyetemeken végezte. Ügyvédi és bírói oklevelet szerzett. Egyetemi rendkívüli tanár és kúriai bíró. A jogi kérdések velejéig ható éleseszű jogász, aki részt vett az új magyar polgári törvénykönyv előkészítésében is. Élénk tevékenységet fejtett ki modern magánjogunknak külföldön való ismertetése körül. Fontosabb önálló munkái: Ellenjogok; Jogügyletek a tervezetben; A jogok védelme; Törvényes kötelmek; A jogcímes és dologi ügylet; A tilos cselekmény a magánjogban; A dologi fogalom; Perrendtartás és a magánjog; Az egyoldalú ügylet; A háború hatása a magánjogra; Ungarischts Privatrecht: A kötelmi jog kézikönyve"""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 129 .cimszó a lexikon 29 . oldalán van.