10128.htm       CIMSZO:        Almanach                                SZOCIKK:     """Almanach, v. héber kifejezéssel Luach, eredetileg a csillagászati idő s ennek megfelelően az év különböző napjainak és ünnepnapjainak megjelölésére szolgált, oly módon, hogy az illető napok liturgiájára is pontos felvilágosítást nyújtson. Szokásos azonkívül az A.-nál a vásárok idejének jegyzékét külön közölni. Elsősorban fontos azonban a pontos megjelölése 1. a párasának (l. o.), vagyis a Pentateuch szombatonként felolvasott részének, továbbá a Hold különböző fázisainak, a «Molod»-nak (újhold). továbbá a «Tekufósz»-Dak (évnegyed), a «Sealó»-nak, az esőért való imának, az «Ómer» napjainak, a «Szelichósz»-nak, valamennyi ünnepnapnak és böjtnapnak. Az egész A. zsidó hold-naptár szerint van felosztva. Ily A.-ok héber nyelven már a könyvnyomtatás kezdete óta jelentek meg. Később, a XIX. század óta pedig rendkívüli mennyiségben mindenütt, ahol csak zsidók laktak, héber v. az illető ország nyelvén, de héber betűkkel vagy pedig egészen modern A. formájában, az illető ország nyelvén. Míg eredetileg irodalmi melléklete nem volt az A.-nak, addig a XIX. századtól kezdve úgy az élő nyelveken, mint a hébernyelvű A.-ban nemcsak, hogy csatoltak hozzá irodalmi részt, hanem ez néha oly magas nívón állott, hogy forrásműveknek tekinthető tanulmányokat közölt. Ilyenek voltak az ötvenes években a Bécsben megjelent Busch-féle, továbbá az u. o. Wertheimer és Szántó Simon(l. o.) szerkesztette, valamint a prágai Brandeis-féle német nyelvű A.-ok, míg a héber nyelvűek közül a Lunz-féle Jeruzsálemben megjelent Luach vált ki leginkább. Az oroszországi, de az angliai és amerikai zsidóságnak, valamint a szefárdoknak és a többi államok zsidóságának, így a francia-, olasz-, török és a XIX. században főkép a németországinak, kiterjedt és évszázados  A.-irodalma van. Magyarországon időrendben a következő A.-ok jelentek meg: Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyv. 1848. Kiadta I. K. Szökő. Pest 1848; ugyanennek II. kiadása 1861; Illustriertes Israelitisches Jahrbuch für Ernst und Scherz auf die Jahre 5620—21 (1859—61). Hgg. v. S. Winter. Pest 1859—60; Jahrbuch für die israelitische Kulturgemeinden in Ungarn, hggeben von Leopold Rosenberg. 1. Jahrg. Arad 1860 ; Zsidó Évkönyv. Szerkesztette Kiss József 1875 (ebben jelent meg a Simon Judit); Döry Zsigmond és Ötvös Károly : Magyar Zsidó Almanach ; Izraelita Családi Naptár, 1903—15-ig szerkesztette Ötvös Károly., 1924 óta szerkeszti Fábián Ferenc; Zsidó Évkönyv, 1927 és 1928, szerkeszti Kecskeméti Vilmos; Helpern Lázár 100 évre (1906-2005) készítette el a zsinagógai és polgári időszámítás táblázatát; Zsidó Közigazgatási Naptár az 5650. évre. Budapest 1889—90.; Taschenkalender. Budapest 5654 (1893); IMIT Évkönyv (1895-től 1918-ig, szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József)."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 128 .cimszó a lexikon 29 . oldalán van.