10127.htm       CIMSZO:        Alliance Israélite Universelle                            SZOCIKK:     """Alliance Israélite Universelle, a cionizmus keletkezése előtt a legnagyobb zsidó jótékonysági és kulturális egyesülés, melynek célja nem csupán a kelet-európai, ázsiai, afrikai és balkáni zsidóság anyagi támogatása, hanem ugyanolyan mértékben jogvédelme és modern iskoláztatása is. Az A. közvetlenül a damaszkuszi vérvád és a bolognai Mortara-fiú elrablásával és erőszakos megkeresztelésével kapcsolatosan létesült Parisban, ahol Ad. Crémieux volt igazságügy miniszter, Levén Narcisse ügyvéd, Aristide Astruc belga orsz. főrabbi, Manuel párisi egyet. tanár és más kiválóságok állottak élére. A cél egy centrális szervezet létesítése volt az említett kulturális célokkal kapcsolatban. Az A. központi bizottsága Párisban székel 60 taggal, melynek sorában 1860-től  máig a legkiválóbb férfiakat látjuk; ezek: Crémieux, Salomon Munk, Jos. és Hartwig Derembourg, Jules Oppert, Jos. Halévy világhírű orientalisták és egyet, tanárok. Jelenleg az elnök  Sylvain  Lévi, a  Sorbonne szanszkrit tanára, vezetőségében vannak René Worms, Victor Basch, L.Brunschwigg, Lévy-Brühl, Raphael Georges-Lévy egyet. tanárok. A párisi központon kívül számos fiókja volt az A.-nak, így Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban, Marokkóban, Szmirnában és az egész Keleten és Lengyelországban s mindezen országokban a legmagasabb nívójú, többnyire francia nyelvű iskolákat létesítette. Míg Galíciában  főképen jótékonysági intézményeket létesített, addig a Keleten az iskolahálózat kiépítésére törekedett programmszerűen. A francia tannyelv mellett a héber nyelv tökéletes elsajátítására is szorítják növendékeiket az A. iskolái. A továbbtanulókat többnyire a párisi egyetemre és rabbiszemináriumba küldték. A kórházak és ingyenes ambulatóriumok létesítésére, valamint az  üldözött zsidók ellátására az idők folyamán az A. óriási összegeket adott. A cionizmus organizációi, így a Jewish Colonisation Association az A. befolyását már a világháború előtt apasztották, de a Keleten Marokkótól Bagdadig még mindig az A. mozdítja elő a zsidók kulturális életét."""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 127 .cimszó a lexikon 29 . oldalán van.