10120.htm       CIMSZO:        Álkeresztények                                    SZOCIKK:     Álkeresztények. Minden valószínűség szerint, azokat a zsidókat és izmaelitákat emlegették az Árpádházi királyok korában ilyen elnevezés alatt, akik, hogy állami és közhivatalokban megmaradhassanak, az aranybulla kiadása után megkeresztelkedtek. De Róbert esztergomi érsek, mikor 1232 év végén egyházi átokhoz folyamodott és felsorolja az ország bajait és okozóit, csak a szaracénusok (l. Izmaeliták) és az álkeresztények ellen fakad ki, a zsidókról azonban nem tesz említést. Mikor IV. Béla 1234. másodízben megesküdött, hogy a beregi határozatokat betartja (l. Beregi eskü), az Á. kiirtását is megígérte.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 120 .cimszó a lexikon 26 . oldalán van.