10118.htm       CIMSZO:        Alistál                          SZOCIKK:     Alistál, (Alistal, Cs-Szl.) kisk. Pozsony vrn., 1098 lak. Zsidó hitközsége a XIV. sz. elején, valószínűleg 1320 körül alakult. Alapítói nyugatról szivároghattak oda, talán azért, mert a szomszédos Szakálloson elhelyezett királyi ménesek istállómesterei A.-on laktak és sokféle lehetőséget nyújtottak a kereskedésre. Az alapítást követő első századok zsidóéletéről kevés emléket őriz a hitközség, de feltehető, hogy zavartalanul fejlődhetett és gyarapodott is, mert 350 évvel ezelőtt közadakozásból templomot épített, amely még ma is megvan. A múlt században orthodox alapon történt átszervezése a Stern és Paschkusz családok emlékéhez fűződik, rabbijai is ezekből kerültek ki. Anyakönyi területéhez tartoznak: Nyárasd, Vásárút, Kürt, Vámosfalu, Balázsfa, Enyed, Albár, Ladány, Nyék, Töböréte, Bügellö. Ma 69 családban 259 lelket számlál, 59 adófizetővel. Tagjainak 50%-a gazdálkodik, 30°/0-a kereskedő. 10% iparos! Fejlődés és hagyomány, úgy látszik, inkább a produktív pályák felé tereli a hitközség tagjait, ami abból látszik, hogy a hitközség fele őstermelő és 7 tagja jelentékeny mintagazdaságokon gazdálkodik. A világháborúban a hitközség 36 tagja vett részt, 9 elesett. Hitéletének konzervatív irányát nem csak maga a hitközség egyházi és kulturális célokra 29,000, szociális célokra 6000 c. koronát biztosított költségvetésében (az 1927/28. esztendőre) mozdítja elő, de előmozdítják azt intézményei is (Chevra Kadisa, Menucho Nechonó, Tórosz Cheszed), főleg elemi iskolája (64 tanulóval), a Talmud Tóra (5 tanulóval) és a jesiva (6 tanulóval). A jesiva élén Goldmann Salamon rabbi áll, akinek elődje 1869-től 1915-ig Neusatz Saje ismert talmudtudós volt. A bitközség mai vezetői: Neuwirth Gábor elnök, Goldberger Juda alelnök  és Goldberger Samu  templomgondnok.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 118 .cimszó a lexikon 26 . oldalán van.