10116.htm       CIMSZO:        Al harisónim                            SZOCIKK:     Al harisónim (h.). Az elődökért. A reggeli imádságba foglalt egyik imának a kezdete, amely     Istent magasztalja ama csodákért, melyeket a     legrégibb időktől kezdve Izraelért tett. Az A.     általánosságban ismert szövege valószínűleg     babiloni eredetű, míg a német imakönyvekben     az imának egy másik rövidebb szövege használatos, mely egyes tudósok feltevése szerint palesztinai eredetű.                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 116 .cimszó a lexikon 26 . oldalán van.