10113.htm       CIMSZO:        Alexandersohn SZEMELYNEV          Alexandersohn Jonathán          SZOCIKK:            Alexandersohn Jonathán, rabbi, szül. Grätzben (Posen) a XIX. század elején, megh. Óbudán 1869 nov. 24. Az 1831-i kolerajárványig a poseni Schwerinben működött mint rabbi és onnan került Bajára, a nagytekintélyű Kohn Götzhez, aki honfitársa volt. 1833. Hejőcsabán választották meg rabbinak, de valószínűleg reformtörekvései miatt nézeteltérése támadt hit községével és a Löw Eleázár (l. o.) szántói rabbi elnöklete alatt működő Bész din megfosztotta őt állásától. A. a világi hatóságoktól várt elégtételt, de ezek nem avatkoztak ügyébe. Egy újabb Bész din azonban, melyet A. barátai sürgettek, a hitközséget 800 frt kártérítésre kötelezte, de ő azt nem fogadta el, hanem állását követelte. E célból bejárta Nyugat-Európát, héber és német nyelvű «Tomách kovéd» (Ehrenrettung und auf Dokumente Gestützte Widerlegung, Dessau 1847) c. pamfletjében ismertette esetét, de eredmény nélkül. Az óbudai zsidókórházban halt meg, mint koldus.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 113 .cimszó a lexikon 25 . oldalán van.