10112.htm       CIMSZO:        Alexander        SZEMELYNEV          Alexander Lajos          SZOCIKK:     """ A. Lajos, főállatorvos, szül. Székesfehérváron 1863 szept. 13. A budapesti állatorvosi főiskolán tanult s előbb Tordán, majd Nagyváradon, később Borsod megyében, 1916-tól Szegeden lett főállatorvos. Számos cikke jelent meg a Veterinariusban, Köztelekben, Gazdasági Lapokban, Állatorvosi Lapokban, állattenyésztési folyóiratokban és a Mezőgazdasági Szemlében. Önállóan megjelent művei: A légcsőbe fecskendezésről (1888); A massage az állatgyógyászatban (1888). Ezeken kívül lefordította a Fröhner és Bayer-féle Állatorvosi sebészet c. munkát (1893-1901)"""                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 112 .cimszó a lexikon 25 . oldalán van.