10108.htm       CIMSZO:        Alef                             SZOCIKK:     Alef, a héber alfabetum első betűje. Régi kiejtése lágy torokhang volt, mely ma már hangtalanná lett. Számjegyként 1-t jelöl vagy külön jellel ennek ezerszeresét. A szó jelentése: marhafej, mert a betű marhafejet ábrázol.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 108 .cimszó a lexikon 24 . oldalán van.