10106.htm       CIMSZO:        Áldor   SZEMELYNEV          Áldor Adolf     SZOCIKK:     Áldor Adolf (gyömörői), főorvos, szül. 1831., megh. Nagykárolyban 1901 okt. 20., ahol vármegyei főorvos és kórházi igazgató volt. A nemességet a nagykárolyi városi kórház vezetése körüli érdemeiért kapta. Cikkei jelentek meg csaknem az összes hazai és azonkívül több bécsi orvosi szakfolyóiratban. 1859 óta rendes munkatársa volt az Orvosi Hetilapnak. Fia Á. Lajos (gyömörői)*, szül. Nagykárolyban 1872 márc. 10. Budapesten és Karlsbadban orvos. Számos nagyobb cikket írt hazai és főleg német orvosi lapokba. Önálló műve: Vizsgálatok a vastagbél emésztő- és felszívóképességéről.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 106 .cimszó a lexikon 22 . oldalán van.