10105.htm       CIMSZO:        Alcoinére         SZEMELYNEV          Alconiére Herman Tivadar       SZOCIKK:            Alconiére Tivadar,* festő, szül. Nagymartonban 1797. vagy 1798., megh. Bécsben 1865. Tulajdonképpeni neve Cohn Hermann és a 30-as évek elején az akkor divatos ú. n. nazarénus festők példájára a katolikus hitre tért, de zsidó mivoltát ezután sem tagadta. A bécsi akadémián tanult (1812—20) és a 20-as és 40-es évek folyamán Bécsben élt és állított ki, hol Amerling festővel meghitt barátságban élt, aki arcképét is megfestette. Bécsben a bajai Beck Vilmosnak első mestere. Közben állítólag Rómában is járt. Életében sok a romantika: éveken át egy magyar hölgyet szeretett, akit vagy tízszer megfestett, de később egy bécsi kertész leányát vette el. Ez megőrült és meghalt, utána a festő búskomorságba esett és csaknem teljesen visszavonult, majd több évi súlyos betegség után a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Első és utolsó bécsi tartózkodása között főleg arcképeket festett Székesfehérvárott, Pápán és Pesten. Bécsben Károlyi László gróf lovas arcképét (1835) és Szappanbuborék-tündér (1834) képét állította ki, az 1840-iki első pesti Műkiállításon pedig Napóleon lovas képével és egy lótanulmánnyal szerepelt. A budapesti Szépművészeti Múzeumban két képe képviseli: a Danhauser festőt (?) ábrázoló (1832) és egy férfi- tanulmány. Korában ismertek voltak humoros kőrajzai, köztük egy zenész arcképe csupa hangszerből összeállítva.                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 105 .cimszó a lexikon 22 . oldalán van.