10102.htm       CIMSZO:        Alázatosság                             SZOCIKK:     """Alázatosság,  erkölcsi  fogalom, melyet a Biblia,   a  talmudi  és rabbinikus  irodalom,  s így a zsidó etika (l. Etika) erősen kidomborít. Ez   azonban   nem   azonos  a  megalázkodással, sem a gyávasággal, mely utóbbi tulajdonságot a Talmud elítéli.   Az  A.   a   szerényseggel jár karöltve,   s   e  két   azonos   tulajdonságot már a Biblia Mózes legszebb erényének tünteti fel (Móz.   4.   12, 3   és   több   helyt,  valamint a Midrásokban). Az   A.-ot,   mint   erkölcsi   fogalmat Jeremiás próféta határozta meg legszebben: «A bölcs  ne dicsekedjék  bölcsességével, az erős ne kérkedjen hatalmával, a gazdag ne dicsekedjen   gazdagságával,   de hadd dicsérje magát az, aki azzal dicsekedhet, hogy megértett Engem és tudja, hogy Én, az Örökkévaló szeretetet, jótékonyságot és igazságosságot gyakorolok»   (Jerém. prof. 9. 22—23).   E magasztos erkölcsi tanítás arra oktat, hogy az ember ne dicsekedjék és sikereinek is csak akkor örüljön, ha belátja és vallja, hogy mindaz Istentől ered. Micha próféta pedig három kötelességet ír elő az embernek: az igazságosságot, szeretetet és alázatosságot. A jeruzsálemi nagy templomban a Szentek Szentélyébe a főpap is évente csupán egyszer, engesztelő napon, mehetett be, de nem a más alkalmakra előírt arany diadémban és díszes ornátusban (l. Főpap), hanem csupán egyszerű fehér lepelben, hogy ezzel is jelképezze saját felkent személyiségének s az egész népnek végtelen A.-át. A rabbinikus irodalom, főképp a Talmud   számos helyen hangoztatja az A.  erényét és  kötelességét:   «Aki  megalázkodik, azt   Isten   felemeli; aki   feltolja   magát, Isten  megalázza;  aki dicsőség után fut, attól elfut a dicsőség;   aki  a dicsőség   elől  menekül, azt utoléri a dicsőség.» (Erubin tract. 13a.). «Boldog az olyan nemzedék, melyben a nagy a kicsinyre  figyel,  mert annál  szorgalmasabban figyel a kicsiny a nagyra».  (Ros-Hasána 25b, Meg.   11a, 13b,   14b, 18b);   «Alázatosság megszünteti a rágalmat.» (Ár. 15a); «A felfuvalkodottság nyomán pusztulás jár.»  (u. o. 17): «A Messiás nem jő el addig, amíg a gőg meg nem szűnik Izraelben.» (Szanhedrin tract. 98); «A felfuvalkodott beszennyezi   az   országot és Istent káromolja.» (Szóta 4b); «Ne felejtsd el, hogy a legyet előbb teremtették, mint az embert.» (Szanhedrin 38); «Ha magad kicsinyíted érdemeidet, az emberek kicsinyíteni fogják hibáidat.» (Rós-Hasána 17a); «A Tóra dísze a bölcsesség, a bölcsesség dísze az alázatosság.» (Derech Erec Zuta); «Az A. épp oly fontos, mint a bölcsesség és istenfélelem.» (Derech Erec Rabba 8 és  9). Ugyancsak a Talmud beszéli, hogy Rabbi Tarfon búskomorságba esett, mert egy veszedelem idején azért mentették meg életét, mivel tudós volt. A Talmud az A.-ot a gyávaságtól erősen elhatárolja (Ar. 2), a középkori rabbik pedig a feminin A.-ot megvetik, úgyszintén az azzal járó lovagi erényeket is. (L. még Kereszténység és zsidóság viszonya és Etika címszókat)."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 102 .cimszó a lexikon 21 . oldalán van.