10101.htm       CIMSZO:        Alapy   SZEMELYNEV          Alapy Henrik   SZOCIKK:     """ Alapy Henrik, orvostanár, szül. Nyírbogdányban 1859. Orvosi diplomája elnyerése után a Bródy Adél gyermekkórház sebészfőorvosa, 1899 óta egyszersmind egyetemi magántanár, 1915. egyet. rk. tanár, 1925. a zsidó kórház igazgató-főorvosa és egészségügyi főtanácsos lett. Céltudatosan és fáradhatatlan szorgalommal dolgozik a vezetése alatt álló intézet fejlesztésén és nem utolsó érdeme, hogy további tudományos kiképzésre ad módot az új zsidó orvosgenerációnak, amely mostanában kevesebb munkaalkalmat talál az állami klinikákon. Nagyszámú tudományos értekezése jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban, főleg az Orvosi Hetilapban és a Centralblatt der Krankheiten d. Harnorgane c. lapban."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 101 .cimszó a lexikon 21 . oldalán van.