10100.htm       CIMSZO:        Alapi    SZEMELYNEV          Alapi Béla        SZOCIKK:     Alapi Béla, bankigazgató, szül. Székesfehérváron 1876 márc. 4. U. o. tanult a kereskedelmi iskolán, majd annak elvégzése után a Phönix Biztosító Társaság, később a budapesti Giro- és Pénzváltóegylet, 1901-től kezdve pedig a Belvárosi Takarékpénztár r. t. főtisztviselője, majd igazgatója, később ügyvezető igazgatója lett, közben a Budapesti Iparbanknak is vezérigazgatója volt. Számos alkalommal tett nagyobb külföldi utat. Amerikai útjáról több tárcát is írt. Közgazdasági cikkei a Magyar Pénzügyben és a Pénzvilágban jelentek meg, de ezeken kívül régebben verseket és elbeszéléseket is írt a Hétbe, Vasárnapi Újságba és más lapokba. Élénk részt vesz a budai hitközségi életben és hosszabb ideig alelnöke is volt annak.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 100 .cimszó a lexikon 21 . oldalán van.