10099.htm       CIMSZO:        Alamizsna                                SZOCIKK:     Alamizsna. A jótékonykodást nem csak szóbeli hagyományok, de a Szentírás törvényein alapuló kötelességnek is fogja fel a rabbinikus etika. Aki szegényeket támogat, ne legyen hát gőgös a jóságára és ne alázza meg azt, aki a könyörületességére rászorul. Mert az alamizsna-osztogatás nem emeli fel a gazdagot és nem alázza meg a szegényt. Jószér mímá séhabál ósze ím héoni, héoni ósze im bálhabájisz. A szegény nagyobb jótéteményt gyakorol a gazdaggal (mikor elfogadja az alamizsnát), mint a gazdag a szegénnyel. Mert a gazdag a Tóra parancsát teljesíti az adakozással és a szegény adja az alkalmat, hogy a törvényt teljesíthesse. (Midras rabba, Behár 34).                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 99 .cimszó a lexikon 21 . oldalán van.